September 2012

POZOR - rekonštrukcia horúcovodu na ul. P. Mudroňa dňa 11.9.2012 ukončená.


Od 11.9. sa už opäť jazdí po ul. P. Mudroňa v pôvodnej trase.

Martinská
teplárenská, a.s. (ďalej lem MTAS ) dňa 11.9.2012 ukončila ďalšiu etapu rekonštrukcie
horúcovodných rozvodov na frekventovanej ulici. Tieto rekonštrukcie potrubia
znamenali dopravné obmedzenia pre Martinčanov od 13.5.2012.  Pôvodne boli tieto obmedzenia plánované do
14.9., snahou MTAS bolo minimalizovať tieto obmedzenia, čo sa aj podarilo. Doba rekonštrukcie bola skrátená o 4
dni.

Počas celej doby
rekonštrukcie v jednotlivých časových etapách prác bolo nutné zabezpečiť
dopravnú obslužnoť dotknutých obyvateľov, škôl, zdravotníckych zariadení
a firiem, pri zabezpečení bezpečnosti obyvateľstva a pracovníkov
vykonávajúcich opravu. Náročné bolo vytvoriť harmonogram prác tak , aby sa zosúladili
všetky aspekty tak, aby boli minimálne obmedzenia a zároveň bola dodržaná
bezpečnosť všetkých zainteresovaných (napr. organizácia duatlonu a školského
roku, prípadné návštevy v zdravotníckom zariadení).

Touto rekonštrukciou
bola ukončená kompletná výmena klasického kanálového rozvodu s minerálnou
izoláciou za predizolovaný v celom úseku ulíc A.Pietra a P. Mudroňa, čo by
malo viesť k zníženiu tepelných strát. Tento úsek bol vybudovaný pôvodne v roku  1964, v deväťdesiatych rokoch boli
robené čiastočné rekonštrukcie. Na tomto úseku bývali často poruchy, opravy si
vyžadovali dopravné obmedzenia, ktorým by sme sa mali v najbližších rokoch
vyhnúť.

Na ulici
A.Pietra, v ktorej bola vykonaná rekonštrukcia horúcovodu v roku 2010
a 2011, bude MTAS realizovať obnovu
asfaltového koberca v celej šírke vozovky. Tieto práce sa budú vykonávať
vždy počas víkendov. Frézovanie sa začne 15. a 16 .9 za premávky s minimálnymi
dopravnými obmedzeniami pre dopravu, 
práce sa budú realizovať počas bežnej premávky. V 38 pracovnom
týždni (17.-21.9)  bude v úseku
znížená rýchlosť. Počas tejto doby bude Turvod a SSC vykonávať prípravné
práce tiež počas bežnej prevádzky.

Počas víkendu 22.
a 23.9 (resp. 29. a 30.9 – v prípade nepriaznivých klimatických
podmienok z hľadiska dodržanie technologických postupov) sa ul . A.
Pietra postupne uzavrie a bude sa klásť asfaltový koberec. V sobotu
jeden úsek a v nedeľu druhý úsek. V pondelok ráno už budú vodiči
jazdiť po novučičkej ceste bez hrboľov a výtlkov. Toto obmedzenie,
v tak významnej dopravnej komunikácii, by malo byť posledné v tomto
roku.

V septembri
mala MTAS realizovať ešte výmenu horúcovodného potrubia na ul. V.P Tótha, kde
Mesto Martin chcelo klásť nový asfaltový koberec. Týmto opatrením sa snažíme
predchádzať k rozkopaniu ciest po obnove komunikácie. Dodávateľ prác na
pešej zóne na ul. M.R. Štefánika má však uzavretú cestu pred Tatrabankou a opakovane
posúva termíny ukončenia prác. Križovatka ulíc pred Tatrabankou musí byť
sprejazdnená, až potom sa budú môcť realizovať práce v tomto úseku. Keďže výmeny
potrubí nemožno realizovať počas zimného vykurovacieho obdobia, práce sa budú
realizovať na jar až po ukončení zimnej vykurovacej sezóny.