Marec 2017

Martinská teplárenská, a.s. bude vracať peniaze za teplo

Ako už bolo avizované spoločnosť
Martinská teplárenská, a.s. znížila cenu tepla na rok 2017 pre odberné miesta
v meste Vrútky a Martin o 3%.

Aktuálne má spoločnosť Martinská
teplárenská, a.s. druhú dobrú správu. V týchto dňoch sú rozposielané
dobropisy odberateľom tepla, na základe ktorých bude vracať časť peňazí, ktoré
zaplatili vo faktúrach v roku 2016 za odobraté teplo pre potrebu
vykurovania a ohrev teplej vody.

Dôvodom tohto kroku bol výhodný
nákup hnedého uhlia a plynu v roku 2016 a zlepšenie merných
spotrieb pri výrobe tepla a elektriny.

Pre obyvateľov, ktorí žijú
v bytovom dome s ročnou spotrebou 186.000 kWh, bude celková úspora
predstavovať sumu 111,60 €.

Peniaze budú zúčtované
odberateľom tepla na základe dobropisov najneskôr do konca marca.