Máj 2010

Martinská tepláreň začala vyrábať zelenú energiu.

Martinská teplárenská spustila do prevádzky fluidný kotol na spaľovanie biomasy. Ako prvý veľký teplárenský zdroj na Slovensku tak začala vyrábať energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov.

imgs-1005

Kontrakt na zhotovenie, dodávku a inštaláciu fluidného kotla s výkonom 60 megawattov, ktorý dokáže za hodinu vyprodukovať 75 ton pary, podpísala Martinská teplárenská s fínskou spoločnosťou Metso Power vlani vo februári na základe medzinárodného tendra. Montáž technologických celkov trvala približne sedem mesiacov. Okrem technologickej časti boli súčasťou projektu aj rozsiahle stavebné úpravy a vybudovanie nového palivového hospodárstva. Vybudovala sa nová príjazdová komunikácia so zabudovanou digitálnou váhou pre kamióny, kamerový systém, betónová plocha s odvodňovacím a protipožiarnym systémom. Súčasťou projektu je aj nová hala, ktorá slúži ako sklad štiepky a zároveň sú v nej umiestnené technológie na prísun paliva. Celková výška investície dosiahla 16 miliónov eur.

„Po prvý raz v takmer 60-ročnej histórii našej spoločnosti sme rozšírili palivovú základňu, ktorou bolo doteraz hnedé uhlie, o biomasu. Zároveň sme začali vyrábať stopercentnú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Martinskej teplárenskej Jaroslav Mihál. Martinská teplárenská takto ročne vyrobí 25 000 megawatthodín elektriny, čo predstavuje takmer tretinu z celkovej výroby. „Jedným z hlavných efektov investície je razantné zníženie produkcie oxidu siričitého o 170 ton a skleníkového plynu oxidu uhličitého o približne 50 000 ton ročne. Popol vzniknutý v procese spaľovania  možno tiež efektívne využiť na rekultiváciu pôdy,“ vysvetlil J. Mihál.

Impulzom pre spustenie tohto projektu bolo očakávané prijatie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. „Z dôvodu vyššej výkupnej ceny za zelenú elektrinu neboli obstarávacie náklady tejto investície vo forme odpisov premietnuté do ceny tepla. Návratnosť projektu je garantovaná výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov,“ doplnil J. Mihál. Uvedenie technológie na stopercentné spaľovanie biomasy do prevádzky je jedinečnou ukážkou aplikácie zákona o obnoviteľných zdrojoch energie v praxi.

 Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF