Janunár 2013

NOVÝ ROK 2013


Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. praje všetkým odberateľom v novom roku veľa zdravia a pracovných úspechov.