Február 2010

V Martine zostane cena za teplo rovnaká.

Martinská teplárenská a.s. chce v roku 2010 udržať ceny za dodávky tepla v Martine pre občanov aj komunálnu sféru na úrovni minulého roka.

imgs-008Martinská teplárenská v tomto roku poskytne svojim odberateľom teplo za približne 110,8 eura za kilowatthodinu, čo je v starých jednotkách 13 eur za gigajoul bez DPH. Je to rovnaká cena, akú Martinčania platili v roku 2009. Tepláreň zachovala pôvodnú cenovú úroveň napriek investícii takmer 16 miliónov eur do rekonštrukcie kotla s fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy. Kotol plánujú Martinčania  uviesť do prevádzky v máji 2010. „Našu doterajšiu palivovú základňu tento rok rozšírime o biomasu, čím sa posunieme k vyššej nezávislosti na plyne,“ zdôraznil Jaroslav Mihál, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Kotol s výkonom 60 megawattov (asi 75 ton pary za hodinu)  bude vyrábať ročne približne 26 000 megawatthodín elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ročná spotreba drevnej štiepky bude približne 70 000 ton. Projekt zahŕňa rekonštrukciu letného kotla na hnedé uhlie a následnú inštaláciu jednej z najmodernejších technológií na spaľovanie biomasy. Využitie biomasy bude mať pozitívny vplyv aj na konečnú cenu pre odberateľov. Elektrina vyrobená z biomasy sa v zmysle zákona o podpore obnoviteľných zdrojov vykupuje za vyššie ceny. V prípade martinskej teplárne je to 125,98 eura za megawatthodinu. Okrem pozitívneho efektu na ceny pre odberateľov bude mať využitie biomasy vplyv aj na kvalitu ovzdušia a rozvoj pracovných príležitostí v regióne Turca.

Spoločnosť Martinská teplárenská a.s. aktívne pracuje na rozšírení centrálneho zásobovania teplom v Martine. V roku 2008 bolo do sústavy pripojené sídlisko Priekopa v Martine a Martinská fakultná nemocnica. Pripravuje sa pripojenie mesta Vrútky aj kasární Sever na centrálny horúcovod. Tieto projekty zabezpečujú stabilnú cenu tepla pre všetkých zákazníkov martinskej teplárne.

 Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF