December 2008

Energetické hospodárenie v prospech nemocnice.

Martinská Fakultná nemocnica sa pripojila na centrálne zásobovanie teplom. Projekt za takmer 70 miliónov korún realizovala na vlastné náklady Martinská teplárenská a.s. Najväčšiemu zdravotníckemu zariadeniu v regióne to prinesie úsporu 5 miliónov korún ročne.

Martinská Fakultná nemocnica využívala na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody vlastnú kotolňu na zemný plyn, ako aj vlastný systém rozvodov, na ktorom dochádzalo k vysokým stratám na únikoch. Pri zachovaní doterajšieho systému by MFN potrebovala približne 25 miliónov korún ročne na vykurovanie, no vďaka pripojeniu na centrálne zásobovanie teplom postačí  suma o päť miliónov menšia. „Nemocnica navyše ušetrí ďalších 26 miliónov, ktoré pôvodne chcela vynaložiť na hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla na starom systéme. Ušetrenú sumu vynaložíme na iné účely, akými sú výstavba spojovacej chodby medzi pracoviskom ARO a infekčnou klinikou a postupná modernizácia ďalších zdravotníckych priestorov,“ zdôraznil Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD, riaditeľ Martinskej Fakultnej nemocnice.

Investíciu takmer 70 miliónov korún zabezpečila spoločnosť Martinská teplárenská. „Vybudovali sme hlavný napájač, časť nových primárnych a sekundárnych rozvodov a  čiastočne sme využili aj pôvodné potrubia. Prostredníctvom novovybudovaných -  27 výmenníkových staníc tepla možno teraz regulovať každý pavilón samostatne,“ vysvetľuje Ing. Jaroslav Mihál, generálny riaditeľ Martinskej teplárenskej a.s.

Pripojenie na systém centrálneho zásobovania teplom prinesie nemocnici aj ďalšie výhody. Martinská teplárenská a.s. totiž prevzala aj komplexnú starostlivosť o všetky výmenníkové stanice a rozvody tepla a bude zabezpečovať aj monitorovanie a reguláciu tepelnej sústavy v areáli nemocnice.

Fakultná nemocnica bude jedným z najväčších zákazníkov Martinskej teplárenskej a ročne bude odoberať asi päť percent produkcie tepla. „Naše kotle musia byť v prevádzke aj v lete, kedy je potreba tepla len minimálna. Práve veľkí zákazníci so stabilnými odbermi, ako nemocnica, nám umožnia efektívnejšie vyrábať teplo aj v tomto období. Čím nižšia je výroba tepla, tým nižšia je účinnosť našich zariadení. Aby sme podporili horenie malého množstva uhlia, musíme do kotlov pridávať drahý zemný plyn. Takto ho spotrebujeme menej,“ doplnil Jaroslav Mihál.

Martinská teplárenská je dominantným výrobcom tepla v Martine. Tepláreň so štyrmi kotlami na hnedé uhlie vykuruje prakticky celý Martin a ročne predáva približne milión gigajoulov tepelnej energie. Do polovice roka 2010 plánuje jeden zo štyroch kotlov rekonštruovať na spaľovanie biomasy, čo povedie k ďalšej ekologizácii produkcie tepla. Hoci tepláreň už dnes spĺňa všetky európske environmentálne smernice, ekologické parametre bude ďalej zvyšovať prostredníctvom modernizácie výrobných zariadení.

Keďže hnedé uhlie patrí k najlacnejším primárnym energetickým zdrojom, ponúka Martinská teplárenská jednu z najnižších cien za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody na Slovensku. Podľa výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2008 musia všetci výrobcovia tepla od roka 2009 stanoviť spoločnú cenu za teplo pre všetkých odberateľov. Tá sa doteraz určovala na základe štyroch rôznych odberných úrovní. Nová cena bude priemerom doterajších štyroch sadzieb. Vďaka tomu Martinská teplárenská ponúkla nemocnici až o 50 korún nižšiu cenu za gigajoul, než akú platila v roku 2008.

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF