2018

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. končí s výrobou
energií prostredníctvom spaľovania uhlia. Štátna tepláreň sa rozhodla
realizovať projekt zvýšenia energetickej efektívnosti výroby a ukončenia
uhoľnej prevádzky.

Uhlie nahradí plyn a biomasa

Po novom by mali tri kogeneračné jednotky s celkovým
výkonom 66 MW a štyri nové horúcovodné kotly s výkonom 60 MW nahradiť dva dvadsaťpäťročné
hnedouhoľné kotly.
Uhoľnú prevádzku nahradí prevádzka zariadení s priaznivejšími emisnými charakteristikami,
pričom očakávame zvýšenie produkcie elektriny, zníženie vlastnej spotreby
elektriny a podstatné zníženie produkcie odpadu zo spaľovania.    
Dnes vyrába tepláreň 60-ti-síc MWh elektriny ročne. Po realizácii investičného
plánu by to malo byť od 160- do 210-tisíc MWh. Vďaka zmene zariadení podstatne
narastie produkcia elektrickej energie. Zhruba 20 až 25 % z nej bude pochádzať
zo spaľovania biomasy a vďaka voľbe nových spaľovacích jednotiek bude výroba
elektriny významne efektívnejšia.        
Zvýši sa spotreba zemného plynu zo súčasných 1,245 mil. metrov kubických za rok
na maximálne 47 mil. metrov kubických ročne. Predpokladá sa aj nárast spotreby
drevo-štiepky zo 64-tisíc ton za rok na 110-tisíc ton. Podnik by mal po
realizácii svojich plánov skončiť s využívaním hnedého uhlia, ktorého za rok
spotrebuje 89-tisíc ton.

Proces zmeny bude dlhý

Začiatok skúšobnej prevádzky odhaduje na koniec
roka 2018. K definitívnemu odstraňovaniu zariadení uhoľnej prevádzky prikročí
až po úspešnom uvedení nových zariadení do trvalej prevádzky a osvedčení tejto
energetickej koncepcie v praxi.         
Predpoklad je približne tri až päť rokov po povolení trvalej prevádzky. Trvanie
samotnej likvidácie uhoľnej prevádzky sa odhaduje na zhruba dva až tri roky.   
Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby si vyžiada aj pokles zamestnancov, a
to zo súčasných 202 na približne 140 pracovníkov. Samotné ukončovanie a
odstraňovanie uhoľnej prevádzky ešte bude spojené s bližšie nešpecifikovanými
nárokmi na pracovné sily.