Správy mesiaca

2018

Článok v MESTSKÝCH NOVINÁCH vydaných v máji 2018 o investičných akciách a plánoch rekonštrukcií spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.

28.02.2019 - 12:18

Júl 2015

V platnosti je Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 144/2015 Z. z. (pdf),
 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej 
energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. 
20.01.2017 - 15:50

Janunár 2013

NOVÝ ROK 2013


Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. praje všetkým odberateľom v novom roku veľa zdravia a pracovných úspechov.

 

11.03.2013 - 14:44

September 2012

POZOR - rekonštrukcia horúcovodu na ul. P. Mudroňa dňa 11.9.2012 ukončená.


Od 11.9. sa už opäť jazdí po ul. P. Mudroňa v pôvodnej trase.

10.10.2012 - 11:48

Máj 2010

Martinská tepláreň začala vyrábať zelenú energiu.

Martinská teplárenská spustila do prevádzky fluidný kotol na spaľovanie biomasy. Ako prvý veľký teplárenský zdroj na Slovensku tak začala vyrábať energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov.

imgs-1005

14.05.2010 - 14:10

Február 2010

V Martine zostane cena za teplo rovnaká.

Martinská teplárenská a.s. chce v roku 2010 udržať ceny za dodávky tepla v Martine pre občanov aj komunálnu sféru na úrovni minulého roka.

01.03.2010 - 13:41

Október 2009

Martin a Vrútky budú využívať zelenú energiu spoločne.

V Martine dnes podpísali primátori miest Martin a Vrútky so zástupcami spoločností Martinská teplárenská, a.s. a Martico, a.s. dohodu o podpore rozvoja systému centrálneho zásobovania teplom v regióne. Sústava centrálneho zásobovania teplom martinskej teplárne by sa mala v blízkej dobe rozšíriť aj na územie Vrútok. Spolupráca oboch miest prinesie obyvateľom Turca stabilitu cien tepla a umožní využívanie biomasy ako alternatívneho zdroja energie.

22.02.2010 - 15:46

Február 2009

Martinská teplárenská razantne zvýši podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny.

Martinská teplárenská, a.s. dnes podpísala s fínskou spoločnosťou Metso Power kontrakt na dodávku a inštaláciu stacionárneho kotla s bublinkujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy. Tepláreň ho plánuje spustiť do prevádzky v apríli budúceho roka. Pôjde o jeden z najväčších zdrojov tohto druhu na Slovensku v oblasti centrálneho zásobovania teplom.

22.02.2010 - 15:46

Január 2009

Samospráva zníži závislosť na plyne.

Pripojenie Vrútok na systém centrálneho zásobovania teplom Martinskej teplárenskej, a.s. si vyžiada takmer 1,2 milióna eur. Investície do projektu prinesú stabilitu cien tepla v martinskom regióne.

22.02.2010 - 15:46

December 2008

Energetické hospodárenie v prospech nemocnice.

Martinská Fakultná nemocnica sa pripojila na centrálne zásobovanie teplom. Projekt za takmer 70 miliónov korún realizovala na vlastné náklady Martinská teplárenská a.s. Najväčšiemu zdravotníckemu zariadeniu v regióne to prinesie úsporu 5 miliónov korún ročne.

22.02.2010 - 15:47