Na stiahnutie

Rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví:

2018

Tepelná energetika: 0174/2018/T, zo dňa 23.10.2018

Tepelná energetika: 0179/2017/T, zo dňa 21.11.2016

2017

Tepelná energetika: 0179/2017/T, zo dňa 21.11.2016

2016

Tepelná energetika: 0017/2016/T, zo dňa 11.11.2015

Elektroenergetika: Cenník kat. B, Cenník kat. C, 0013/2016/E, 0014/2016/E/KV, 0176/2016/E, 0223/2016/E

2015

Tepelná energetika: 0091/2014/T, zo dňa: 19.12.2013

Elektroenergetika: Cenník kat. B Cenník kat. C , MTAS Opchodné podmienky Malý podnik0084 2014 E-OPMTAS Prevádzkový poriadok 0019_2014_E-PPRozhodnutie URSO 0169-2015-E Malý podnik 2015-16Rozhodnutie URSO 0204-2015-E Distribúcia 2015-16.

2014

Tepelná energetika: 0091/2014/T, zo dňa: 19.12.2013

2013

Tepelná energetika: 0125/2013/T, zo dňa: 11.12.2012

Elektroenergetika: 0105/2013/E, zo dňa: 14.12.2012

Výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 0023/2013/E-KV, zo dňa: 19.12.2012

2012

Tepelná energetika: 0121/2012/T zo dňa: 16.12.2011

2011

Tepelná energetika: 0399/2011/T zo dňa: 24.08.2011

Tepelná energetika: 0240/2011/T zo dňa: 28.12.2010

2010

Tepelná energetika: 0123/2010/T zo dňa 17.12.2009

Elektroenergetika: 0161/2010/E zo dňa 29.01.2010 

2009

Tepelná energetika: 0030/2009/T zo dňa 08.12.2008

Elektroenergetika: 0018/2009/E - KVET zo dňa 08.12.2008