Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú aktualizované a zverejnené na našej internetovej stránke www.mtas.sk.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.
V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. podľa konkrétneho účelu spracúvania.

PrílohaVeľkosť
OCHRANA OSOBNÝCH UDAJOV73.13 KB
ODBERATELIA A ZMLUVNÉ VZŤAHY43.5 KB
NEHNUTEĽNOSTI A ZMLUVNÉ VZŤAHY49.5 KB
ŽIADOSTI A VYJADRENIA 47.5 KB
UCHÁDZAČI O PRÁCU 43 KB
KOMUNIKÁCIA A POŠTA 42.5 KB
EVIDENCIA NÁVŠTEV 46.5 KB
MONITOROVANIE AREÁLU46 KB
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 47.5 KB
OSTATNÍ ZMLUVNÍ PARTNERI47.5 KB