Zauhľovanie

Systém zauhľovania zabezpečuje dopravu uhlia zo skládky krytými dopravníkmi. Uhlie sa suší a homogenizuje v mlynoch na prášok. Zmes práškového uhlia so vzduchom je vháňaná do práškových horákov. Teplo zo spaľovacieho procesu ohrieva rúrky, v ktorých prúdi napájacia voda. Pri ohreve vzniká para, ktorá sa odvádza do parnej turbíny. Parný bubon zabezpečuje cirkuláciu napájacej vody v rúrkovom systéme kotla.