Výmenníková stanica

Výmenníková stanica
Slúži pre ohrev vody v horúcovodnom systéme. Pozostáva z dvoch základných a dvoch špičkových ohrievákov. Pre ohrev obehovej vody sa využíva para z protitlaku TG2, TG3, alebo z redukčnej stanice. Odčerpávanie vzniknutého kondenzátu zabezpečujú kondenzátne čerpadlá. Reguláciu tlaku v horúcovodnom systéme  zabezpečujú doplňovacie čerpadlá.