Kotly K4, K5

Kotly sú konštruované ako granulačné, sálavé s prirodzenou cirkuláciou. Menovitý tepelný príkon v kotloch K4 / K5 je 66,9 / 68,1 Megawattov na hnedé uhlie a 65,1 / 66,7 Megawattov na zemný plyn.  Účinnosť hnedého uhlia kotlov K4 / K5 je  88 / 84 percent, účinnosť zemného plynu K4 / K5 predstavuje 92 / 84 percent. Teplota pary dosahuje 450°C , pretlak pary je 5,70 MPa.
V súčasnosti sa používa ako palivo hnedé nízkosírne uhlie a zemný plyn. Uhlie je uložené v zásobníkoch surového paliva, odkiaľ ho reťazové podávače prepravujú do sušiacich šácht. V šachtách sa zomelie, dosuší a vynesie do ohybového triediča. Z výtlačného hrdla triediča je uhlie dopravované do hubíc práškových horákov umiestnených v rohoch spaľovacej komory.
Para po výstupe z kotlov K4 a K5 prechádza cez hlavný rozdeľovač a potrubný rozvod do parnej protitlakovej turbíny TG2, s výkonom 10 Megawattov, kde je využívaná na výrobu elektrickej energie a zabezpečenie parných odberov. Kotly K4, K5 a TG2 sa prevádzkujú hlavne v letnom období.