Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

  • Predseda:  Ing. Michal Polóni
  • Členovia :  Ing. Adriana Záborská, Ing. Martin Bonko

Dozorná rada

  • Členovia :  Ing. Ivan Šubrt, Ing. Pavol Fillo, Mgr. Peter Moric

Manažment

  • Generálny riaditeľ:  Ing. Michal Polóni
  • Riaditeľ pre výrobu a techniku:  Ing. Pavol Fillo
  • Riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu:  Ing. Miroslav Kadlec  
  • Riaditeľ pre ekonomiku a financie: Ing. Radoslav Jakab

Profil spoločnosti