Správa dokumentov

Martinská teplárenská, a. s., je povinnou osobou v zmysle ustanovenia §2, ods. 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zak. č. 211/2000 Z.z), a informácie zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.


Objednávky a faktúry zverejňované v čase od 1.1.2011 do 30.6.2016 sú prístupné v samostatnej sekcii povinné zverejňovanie.


Povinne zverejňované zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv.

Objednávky a faktúry od 1.7.2016 sú zverejňované v podobe metaúdajov na tomto odkaze:

Faktúry

Faktúry 2016

Faktúry 2017

Faktúry 2018

Faktúry 2019

 

Objednávky

Objednávky 2016

Objednávky 2017

Objednávky 2018

Objednávky 2019