Poruchy a odstávky

 Z dôvodu opravy poruchy na hlavnom napájači DN500 Centrum dňa 20.12.2018
v čase
od 7:30 do 21:00 dôjde ku poklesu parametrov
horúcovodu vo Vrútkach a Priekope, resp. v celom meste Martin.