Nebojíme sa investovať

Od roku 2006 sme investovali do rekonštrukcie a modernizácie našich výrobných zariadení a pripájania nových odberateľov dovedna 19,6 miliónov eur, čím sa zaraďujeme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce teplárenské spoločnosti na Slovensku. V rozvojových akciách budeme pokračovať. Do roku 2011 plánujeme preinvestovať ďalších 42,1 miliónov eur.

Najdôležitejšie investičné akcie:

  • - Pripojene mestskej časti Priekopa na centrálne zásobovanie teplom – 2,058 milióna eur
  • - Modernizácia tepelného hospodárstva Martinskej fakultnej nemocnice – 2,124 milióna eur
  • - Rekonštrukcia riadiacich systémov na kotloch K6 a K7 (projekt ešte prebieha) – 2,655 milióna eur
  • - Inštalácia stacionárneho kotla K4 s bublinkujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy vrátane palivového hospodárstva – 13,941 milióna eur

Plánované investičné akcie:

  • - Pripojenie mesta Vrútky na teplovodnú sústavu Martinskej teplárenskej a.s. – 1,991 milióna eur