Energetická účinnosť

Zákon č. 321/2014 Z.z.

o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uvedený zákon je v prílohe č. 3

 

Energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny
   Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 2.

 

 Energetická účinnosť rozvodu tepla
 Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 7. 

Potvrdenie  NES, a.s. o systém CZT napojený na tepláreň MT, a.s. je účinný , ktoré je súčasťou energetického auditu rekonštrukcie a modernizácie rozvodov CZT v meste Martin a Vrútky.