Poskytovanie vyjadrení k PD stavieb a podkladov z GIS

Vyjadrenia a podklady:

Vyjadrenie k projektovej
dokumentácii poskytneme žiadateľovi za odplatu. Vypracovanie vyjadrenia je do
30 dní a do 15 dní zakreslenie podzemných vedení. Ceny sú rozčlenené podľa
zložitosti PD. Pri skrátenom termíne vyjadrenia do 7 dní fakturujeme
dvojnásobok príslušnej sadzby.