Poskytovanie vyjadrení k PD stavieb a podkladov z GIS

Vyjadrenia a podklady:

Vyjadrenie k projektovej
dokumentácii poskytneme žiadateľovi za odplatu. Vypracovanie vyjadrenia je do
30 dní a do 15 dní zakreslenie podzemných vedení. Ceny sú rozčlenené podľa
zložitosti PD. Pri skrátenom termíne vyjadrenia do 7 dní fakturujeme
dvojnásobok príslušnej sadzby.

 

Vyjadrenia, resp.
zakreslenie sa uskutoční na základe uzavretej dohody - objednávky. Žiadateľ svojim podpisom
vyjadrí súhlas s obsahom dohody. Potvrdená nascenovaná objednávka môže byť zaslaná emailom. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po
zrealizovaní platby za poskytnutý výkon, alebo na dobierku, kedy žiadateľ na pošte zaplatí poplatok pri prevzatí zásielky, v ktorej bude vyjadrenie a potvrdená objednávka.

Za vyjadrenie k PD týkajúcej sa stavby, ktorá bude pripojená na rozvody v správe MT, a.s., resp. PD prestavby, nadstavby, prístavby objektov, ktoré sú pripojené na rozvody MT, a.s., nebude účtovaný poplatok.

Výrezy z GIS v digitálnej forme nie sú poskytované.

Kontakt:

Ing.Miroslav Vantara – vedúci odd. obchodu tepla
043/4219418
Ing.Jozef Urban – technik GIS
043/4219492