Ekológia

Sme najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom tepla a elektrickej energie v Martine. Naše podnikanie vychádza z filozofie šetrného prístupu k prírode. Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, ktorá je založená na princípoch minimalizácie tvorby odpadov a znečistenia, znižovaní ekologických rizík, plnení všetkých legislatívnych noriem a neustálom zlepšovaní  vzťahu k okolitej prírode. Za posledné desaťročie sme znížili tvorbu tuhých znečisťujúcich látok zo 65,2 na 16,7 ton, oxidu siričitého zo 4 919,2 na 706,2 ton, oxidov dusíka zo 660,7 na 268,6 ton, oxidu uhoľnatého zo 130,8 na 8,8 ton a oxidu uhličitého z 356 436 na 172 422 ton. Nový stacionárny kotol na fluidné spaľovanie biomasy nám umožní znížiť ukladanie odpadov na odkalisko o 3 200 ton ročne.