Akcionárska štruktúra

Po zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky, sa stopercentným akcionárom Martinskej teplárenskej, a.s. stala od 1.1.2016 spoločnosť MH Manažment, a.s.

Kotol na fluidné spracovanie biomasy

Kotol na fluidné spaľovanie biomasy

Kotol s fluidnou technológiou umožňuje samostatné spaľovanie biomasy, čiže bez nutnosti stabilizovať proces horenia zemným plynom. Oproti konvenčným kotlom produkuje menej oxidu uhličitého a dosahuje vyššiu účinnosť spaľovacieho procesu.

Nebojíme sa investovať

Od roku 2006 sme investovali do rekonštrukcie a modernizácie našich výrobných zariadení a pripájania nových odberateľov dovedna 19,6 miliónov eur, čím sa zaraďujeme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce teplárenské spoločnosti na Slovensku. V rozvojových akciách budeme pokračovať. Do roku 2011 plánujeme preinvestovať ďalších 42,1 miliónov eur.

Najdôležitejšie investičné akcie:

Poruchy a odstávky

Dodávka tepla je prerušená pre všetkých odberteľov z dôvodu celozávodnej odstávky.