Kontakty

Poštová adresa:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vl. č. 10329/L

IČO: 36 403 016
IČ DPH: SK2020122555

 

Poruchová služba
tel.: 043/4219 462

       0910 891 119

Sekretariát predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti

Dobroslava Petrovičová

tel.: 043/4220 373
e-mail: mtas@mtas.sk

 

Rozvoj a verejné obstarávanie

Ing. Dušan Dlabaja

tel.: 043/4219 436
e-mail: dusan.dlabaja@mtas.sk

 

Zásobovanie

Vlastimil Bujňák

tel.: 043/4219 435
fax: 043/4219 430
e-mail: vlastimil.bujnak@mtas.sk

 

Vedúci oddelenia obchodu tepla

Ing. Miroslav Vantara

tel.: 043/4219 418
e-mail: miroslav.vantara@mtas.sk

 

Referent obchodu tepla

Kveta Holetschkeová

tel.: 043/4219 437
e-mail: kveta.holetschkeova@mtas.sk

 

Vedúci oddelenia odbytu, fakturácie tepla a el. energie

Ing. Miroslav Fobel

tel.: 043/4219 456
e-mail: miroslav.fobel@mtas.sk

 

Referent obchodu EE a podporných služieb

Ing. Milan Ondruš

tel.: 043/4219 481
e-mai: silova.elektrina@mtas.sk

 

MDS DEE - areál ZTS

tel.: 043/4243 533
fax: 043/4244 198
e-mail: distribucia@mtas.sk