Ekológia

Sme najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom tepla a elektrickej energie v Martine. Naše podnikanie vychádza z filozofie šetrného prístupu k prírode. Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, ktorá je založená na princípoch minimalizácie tvorby odpadov a znečistenia, znižovaní ekologických rizík, plnení všetkých legislatívnych noriem a neustálom zlepšovaní  vzťahu k okolitej prírode.