História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Z dôvodu poruchy horúcovodu na ul. Mudroňova je 21.9.2018 prerušená dodávka tepla pre odberateľov tepla na trase v úseku od križovatky ulíc. Mudroňova a Škultétyho po BC SLOVAN. Pokračuje sa v dohľadávaní miesta poruchy. Po identifikácii bude porucha opravovaná. Obnovenie dodávky tepla bude po odstránení poruchy, predpoklad je do 22.9.2018 do 20:00


Správa mesiaca

Správa - 2018

Článok v MESTSKÝCH NOVINÁCH vydaných v máji 2018 o investičných akciách a plánoch rekonštrukcií spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.