História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Oznamujeme týmto, že z dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii horúcovodu na ul. Záborského a Thurzova bude v čase od 29. júla od 22,00 hod do 30. júla 2019 do 22,00 hod prerušená dodávka tepla pre nasledovných odberateľov :
SVB Záborského 5, DK Strojár, Geonet, Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, M.R.Štefánika 72, 74-78, 80, 82-86, Thurzova 1, 2, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, A. Pietra 12, MŠ Bjornsonova, EB Bjornsonova

 
 Termín celozávodnej odstávky tepla  2019

Správa mesiaca

Správa - 2018

Článok v MESTSKÝCH NOVINÁCH vydaných v máji 2018 o investičných akciách a plánoch rekonštrukcií spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.