História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného napájača bude dňa 26.10.2016 v čase od 7.00 do 18.00 prerušená dodávka tepla pre nasledovných odberateľov: kasárne SNP Podháj, športová hala, zimný štadión, Trend-K, s,.r.o., bytový dom SNP2. Počas opravy môže dôjsť k poklesu parametrov vykurovacej vody pre odberateľov v Priekope a Vrútkach.

Správa mesiaca

Správa - September 2016

S účinnosťou od 8.9.2016 je platná vyhláška ÚRSO č. 248/2016 Z.z. zo dňa 24.8.2016, ktorou sa stanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. V zmysle uvedenej vyhlášky je stanovený priemerný počet dennostupňov v roku 2015                       D2015 = 3388