História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Z dôvodu opravy poruchy hlavného napájača horúcovodu, bude v čase od 22.00 hod dňa 26.8.2016 do odstránenie poruchy preušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: zimný štadión, športová hala, bytovka SNP, Trend, s.r.o.. Predpoklad ukončenia opravy je max. do 18.00 hod 28.8.2016.

Správa mesiaca

Správa - Máj 2016

V zmysle vyhlášky MHSR č.152/2005 je ukončené vykurovacie obdobie dňa 4.5.2016. Z dôvodu poklesu teplôt sa od 15.5.2016 znova kúri.