História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa 27.4.2017 v čase od 8.00 do 18.00 prerušená dodávka tepla pre odberné miesta:

Kozmonautov 20-21, 22-23, 24-25, 26-27 a Jilemnického 55

Správa mesiaca

Správa - Marec 2017

Martinská teplárenská, a.s. bude vracať peniaze za teplo

Ako už bolo avizované spoločnosť
Martinská teplárenská, a.s. znížila cenu tepla na rok 2017 pre odberné miesta
v meste Vrútky a Martin o 3%.

Aktuálne má spoločnosť Martinská
teplárenská, a.s. druhú dobrú správu. V týchto dňoch sú rozposielané
dobropisy odberateľom tepla, na základe ktorých bude vracať časť peňazí, ktoré
zaplatili vo faktúrach v roku 2016 za odobraté teplo pre potrebu
vykurovania a ohrev teplej vody.