História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu na ul. Tajovského bude dňa 13.3.2018 v čase od 7:30 do 17:00 prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: M.R.Štefánika 72, 80, 74-78, 82-86, Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, Thurzova 1, 3-7, 9-13, 2, 4-8, 10-14, EB Bjorsonova, MŠ Bjorsonova.Záborského 5,A.Pietra 12, DK Strojár, Geonet, s.r.o.

Správa mesiaca

Správa - 2018

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. končí s výrobou
energií prostredníctvom spaľovania uhlia. Štátna tepláreň sa rozhodla
realizovať projekt zvýšenia energetickej efektívnosti výroby a ukončenia
uhoľnej prevádzky.

Uhlie nahradí plyn a biomasa