História

obrazok

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá ryha pri budovaní základov sa vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť.

1. etapa 1949 – 1955

Poruchy a odstávky

image

Aktuálne je dodávka tepla bez obmedzení.

Správa mesiaca

Správa - 2018

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. končí s výrobou
energií prostredníctvom spaľovania uhlia. Štátna tepláreň sa rozhodla
realizovať projekt zvýšenia energetickej efektívnosti výroby a ukončenia
uhoľnej prevádzky.

Uhlie nahradí plyn a biomasa